Tomáš Zemba je sedmák. Je zřejmé, že se umí dívat kolem sebe. Vnímat krajinu svého bydliště – Slezských Rudoltic i blízkého okolí, Bohušova a Rusína. Dokáže přemýšlet o tom, co vidí.

Zprostředkovávat své pocity prostřednictvím digitálního obrazu svým nejbližším, kamarádům a dalším zájemcům. Umí zachytit přírodu, odrazy paprsků od zapadajícího slunce. Předkládá své pohledy na zdánlivě nezajímavé věci. Koleje v krajině, lokomotivu a historický vagón osoblažské úzkokolejky, větrné elektrárny nebo transformátor.

Se stejnou pozorností se věnuje fotografování památek, například kapličky v Rusíně, hradu Trosky, zříceniny hradu Fulštejna. Dokáže vyfotit i portrét. Určitě mu přichází vhod poznatky a dovednosti, které získal při výuce v hodinách informatiky a zapojením do činnosti školního foto-video kroužku.

Především je mu ale oporou a nejbližším učitelem jeho tatínek, také vášnivý fotograf. Kdo ví. Možná že není daleko doba, kdy uspořádají společnou výstavu. Držme jim palce.

Foto Tomáš Zemba – 7. A, text Karel Knapp

Back To Top