Od neděle 6. února do pátku 11. února jsme absolvovali lyžařský výcvik v rekreačním centru Kopřivná v Malé Morávce.  Během kurzu se téměř všichni naučili lyžovat. Ti šikovnější procvičovali i carving. V osobním volnu jsme si zahráli stolní fotbal, společenské hry nebo nacvičovali vázání uzlů a Morseovu  abecedu.

Součástí kurzu byla i beseda o zásadách chování a bezpečnosti na horách a sjezdovkách, první pomoc. Celý pobyt jsme zakončili diskotékou. Krásný týden s námi trávili instruktoři: p. uč. Michal Adámek, p. uč. Jana Vyležíková, p. uč. Radmila Gavendová, pan Zdeněk Vyležík, pan Jiří Mokroš a zdravotnice Ilona Gadzialová.

Foto a video Milan Gadziala, text žáci 7. A a 7. B

Back To Top