Podívejte, děti, na tu krásu, studánku a potok v ranním jasu. Nebudeme si přeci špinit tu svou Zem, kouzelným skřítkům odpadky zanesem.

Právě takovým popěvkem zakončili kouzelní skřítkové Petka, Krabiček, Papíreček, Sklonek, Svačinka a Baterie spolu s dráčkem Chytráčkem svoji poučnou pohádku o potřebnosti třídění odpadů.

Malý a každodenním sháněním potravy utrmácený dráček Chytráček s nadšením přijme nabídku obchodníka k pravidelné donášce čerstvého a lákavě zabaleného jídla až do jeskyně.

Kouzelným skřítkům odpadky zanesem ...

Vše je výborné do chvíle, když už pro samé odpadky téměř nemůže vycházet ze svého obydlí. Všude mu překáží obaly, sklenice, krabice, zbytky jídla. A jak to v pohádkách bývá. Když je někomu nejhůř, objeví se v pravou chvíli hodní skřítkové. Tak tomu bylo i tentokrát.

Skřítkové nejen že naučili dráčka Chytráčka odpad třídit. Dokonce mu slíbili, že si tříděný odpad budou brát. Skřítkové totiž umí kouzlo, kterému my – starší – říkáme recyklace. Díky němu dokáží z nepotřebných věci vyrobit věci nové. Mikiny, sešity, skleničky a třeba (to je už složitější kouzlo) i vepřový řízek.

Aby děti dráčkovi nezáviděly a nebylo jim líto, že nemohou také skřítkům pomáhat, dostaly do tříd různobarevné koše se svými podobiznami a s návodem, co a jak dělat. co do kterého koše ukládat k pozdějšímu kouzlení.

EKO rada tak uvedla do života po více jak dvou měsících příprav svůj první velký projekt „3T“ i mezi nejmenší děti ze školy. I většina starších žáků z druhého stupně z dřívějších instruktáží a besed pochopila důležitost třídění odpadů a již se podílí na uskutečňování stanoveného cíle – na dobrovolném třídění odpadků do speciálních nádob.

Vše se děje za finanční podpory získané díky rozvojovému programu EVVO MŠMT ČR a ve spolupráci s MěÚ Město Albrechtice. A vy už máte jasno? Tak co? Třídit nebo netřídit? Ano. První je správně.

Foto Karel Knapp, text Karel Handlíř

Back To Top