Činnost družiny ve školním roce 2022/2023 bude obnovena v pondělí 22. srpna 2022. Od tohoto dne až do 31. srpna je provoz ŠD v prázdninovém režimu, tj. od 7 do 15 hodin. Děti se do družiny mohou dostavit do 9 hodin. Pro děti, které budou navštěvovat družinu, je možnost obědů. Přihlášení u vedoucí jídelny p. Stýskalové. Zahájení plného provozu v obvyklém rozsahu, tj. od 6.00 do 7.25 (ranní družina) a od 11.25 do 16.30 (odpolední družina) je připraveno od čtvrtku 1. září 2022. Další informace můžete získat od vedoucí vychovatelky A. Honajzerové (777 719 364).

Back To Top