skip to Main Content

Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků je připravena na úterý 4. června 2019. V klubovně tělocvičny se s nimi od 16.30 setkají třídní učitelky paní Vladimíra Dudková a paní Kateřina Vergu, vedoucí vychovatelka ŠD paní Alena Honajzerová, vedoucí školní jídelny paní Darja Stýskalová. Dále získají zákonní zástupci po jednom výtisku Občasníku č. 9.

Back To Top