Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků je připravena na úterý 6. června 2017. V klubovně tělocvičny se s nimi od 16.00 setkají třídní učitelky paní Erika Kynická a paní Zdenka Závodná, vedoucí vychovatelka ŠD paní Alena Honajzerová, vedoucí školní jídelny paní Darja Stýskalová. Dále získají zákonní zástupci po jednom výtisku Občasníku č. 7.

Back To Top