Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků je připravena na čtvrtek 11. června 2015. V klubovně tělocvičny se s nimi od 16.30 setkají třídní učitelky paní Jitka Hlaváčková a paní Zdenka Závodná, vedoucí vychovatelka ŠD p. Marie Kulichová a vedoucí školní jídelny p. Darja Stýskalová. Další podrobnosti zde. Dále získají zákonní zástupci po jednom výtisku Občasníku č. 5.

Back To Top