Přítomnost starosty města pana Luďka Volka i místostarostkyně paní Jitky Hanusové o velké
přestávce ve sborovně naší školy připomněla všem pedagogům 415. výročí
narození J. A. Komenského, tedy 28. březen – Den učitelů.

Přívětivá slova uznání i předaná kytička všechny přítomné mile potěšila.
V některých třídách si vzpomněli i žáci. Bylo to takové příjemné poděkování za naši každodenní práci při výchově a vzdělávání dětí.

Foto Milan Pokorný, text Taťána Hazuchová


Pan starosta L. Volek blahopřeje ke Dni učitelů ...
Návštěva všechny potěšila ...
I Vám děkuji za práci ...

Back To Top