Podzim se definitivně loučí a vládu nad počasím přebírá paní Zima. Také v učebnicích prvouky se žáci učí o tomto ročním období. Povídají si o tom, co dělají lesní zvířata v zimě, zda spí nebo tráví čas hledáním své potravy.

Děti ze školní družiny se rozhodly, že nabídnou svou pomoc lesníkům s přikrmováním zvěře a všechna čtyři oddělení pod ochotným vedením svých vychovatelek se zapojila do sběru kaštanů.

Práce jim šla od ruky a pan Svoboda si odvezl 6 pytlů této pochoutky daňkům a srnčí do lesní obory Víno v Městě Albrechticích. Nejenže děti udělaly tímto dobrým skutkem radost zvěři, ale za malý finanční dar od LČR Město Albrechtice si mohou zakoupit sladkosti jako odměnu za svou pracovitost.

Foto paní vychovatelky, text Zdenka Závodná

Back To Top