Do školních lavic ve 3. B zasedly ve středu historické osobnosti: Julius César, Karel IV., Napoleon, Jan Žižka, ale také král Richard, princezna Diana, Marie Terezie a další.

Trvalo skoro 2 měsíce, než si děti ze 3. třídy shromáždily potřebné informace. Každý si vylosoval svoji postavu a pak se o ní snažil zjistit co nejvíce. Hledalo se v encyklopediích, na internetu a zapisovalo se do připravených knížek, které si děti samostatně vyrobily.

Pozorně posloucháme ...

Nalepovaly obrázky, vpisovaly důležité informace a celou knihu si ilustrovaly. Během hledání si každý v pracovní výchově připravoval a vyráběl svůj kostým.

Nechyběl ani hrad, který si děti slepily z kartonu, ozdobily vlajkami a erby. Princezny nacvičovaly tance, rytíři a králové souboje.

Nápomocní byli také rodiče. Hlavně tatínci, kteří klukům vyrobili zbraně (meče, štíty, sekery).

Pak každý z žáků představil svoji historickou osobnost a povyprávěl ostatním zajímavosti, které se mu podařilo zjistit. Nechyběl tanec dam a souboje králů a rytířů.

Úspěšné setkání zapili rytíři, králové a princezny vínem (samozřejmě dětským), které dodal ze svých vinic Karel IV. (Vojta Blažek).

Foto a text Regína Hajná

Back To Top