Každé pondělí od 12.00 do 13.00 hodin mají děti možnost navštěvovat jeden ze zájmových kroužků vedených učiteli školy – Hra na flétnu.

Počkej...

S pískáním začínají už i ti nejmladší školáčci, snaží se vytleskávat rytmus, poznávat notičky i správně držet nástroj. Z každého tónu, který se jim z flétny povede vyloudit, mají ohromnou radost. Ještě pár lekcí a už zvládnou zahrát jednoduché písničky. Kdo ví…

Foto Karel Knapp, text Erika Kynická, ved. kroužku.

Back To Top