Předposlední školní den se tělovýchovná hala zaplňuje žáky a jejich pedagogy. Zraky přítomných směřují k pódiu, kde prezentuje své umění pan Lukáš Jašek zvaný Šeklin.

Hele, kdo chce zajíce?

S jednotlivými kouzly jeho Modern magic show mu pomáhají některé jím vybrané děti, ale i pan zástupce Milan Pokorný. Jeho ztracená hlava se naštěstí záhy vrátila zpět na své místo.

Dobře se dívejte…

Kouzla s králíkem, šátkem, ohněm, ale hlavně výtvory z nafukovacích balónků zaujaly především menší děti. Každé chce být pomocníkem kouzelníka a dostat netradiční odměnu!

Ještě připravíme hasící přístroj…

S pocity, jak hodně se dá ošálit náš zrak, slovy, že to není možné a hlavně s veselou myslí se navracíme do svých domovských učeben.

Šaklinovi spolupracovnice…

Panu kouzelníkovi tak přibyly do sbírky další více než tři stovky okouzlených tváří.

A za výbornou spolupráci…

Vystoupení nám zprostředkovali a sponzorovali manželé Solawovi, za což jim patří náš velký dík!

Foto Taťána Kurečková a Milan Pokorný, text Taťána Hazuchová

Back To Top