Konec školní docházky je tu a deváťáci se již tradičně loučí se školou. Nejinak tomu bylo i letos. V úterý 29. června proběhlo slavnostní vyřazení absolventů základní školy na Městském úřadě v Městě Albrechticích. Žáky 9. A třídy doprovázela jejich třídní učitelka Taťána Kurečková i někteří rodiče.  Malou slavnost zahájila paní starostka Jana Murová. Dívky a chlapci pak dostávali pamětní listy a od paní učitelky třídní vtipné diplomy za nejrůznější dovednosti, které byly pro ně typické. Nechyběly podpisy do pamětní knihy a společné foto. Nakonec paní starostka poděkovala rodičům a popřála novým studentům hodně štěstí a úspěchů v dalším studiu i v životě.

Ve středu 30. června se deváťáci také rozloučili s učiteli, poděkovali písničkou, vtipným slovem, kytičkou a nakonec sladkou tečkou. Bylo to milé a dojemné zároveň, objevily se i slzičky, ale to vždycky k loučení patří.

Tak, milí deváťáci, nezapomeňte vykročit do nového života tou správnou nohou, ať se Vám daří!

Foto Milan Pokorný, text Taťána Kurečková

Back To Top