Starosta Města Albrechtic pan Petr Šolc se ve čtvrtek 29. června 2006 rozloučil v obřadní síni městského úřadu s 44 vycházejícími žáky ze ZŠ Město Albrechtice. To za přítomnosti třídních učitelek Marcely Vrabkové a Jany Michkové, zástupců SPOZ paní Anny Tuhé a pana Josefe Zikla, předsedkyně SRPDŠ paní Miluše Kaletové a ředitele školy Karla Knappa. Po slavnostním projevu pana starosty a za zvuku varhan se všichni přítomní zapsali do pamětní knihy.
Pane starosto
Pan starosta má projev ...
Úsměvy i slzy ...

Back To Top