V úterý 28. června 2016 pan místostarosta Martin Špalek za přítomnosti paní ředitelky Regíny Hajné, třídních učitelek Renaty Doležalové a Taťány Kurečkové přivítal v obřadní síni 34 vycházejících žáků z devátých tříd a 2 osmáky.

Pan místostarosta při slavnostním projevu ocenil výsledky žáků, které dosáhli v průběhu povinné školní docházky. Poděkoval nejlepším z nich za reprezentaci školy i města na soutěžích sportovního a naukového charakteru. Popřál všem hodně úspěchů na další cestě za vzděláním.

Třídní 9. A paní učitelka Táňa Kurečková a třídní 9. B paní učitelka Renata Doležalová každého z nich po slavnostním projevu představily. Žáci obdrželi pamětní listy a zapsali se do pamětní knihy.

Vše zakončila závěrečná slova ředitelky školy. Na závěr příjemného setkání se všichni zúčastnění vyfotili. Slavnostní den zakončili deváťáci návštěvou restaurace pana Lubomíra Wolfa, kde pro ně SRPDŠ při ZŠ zajistilo večeři.

Foto Vladislav Hlaváček, text Regína Hajná

Back To Top