Paní místostarostka ing. Jitka Hanusová za přítomnosti ředitele školy Karla Knappa, třídních učitelek Magdalény Handlířové a Pavlíny Kostelníkové a členky Sboru pro občanské záležitosti při MěÚ Svatavy Ovčačíkové přivítala v pondělí 27. června 2011 v obřadní síni vycházející žáky z devátých tříd. Slavnostní setkání za hudebního doprovodu Veroniky Břicháčkové uvedla básní Adéla Hazuchová.

Paní místostarostka při slavnostním projevu ocenila výsledky žáků, které dosáhli v průběhu povinné školní docházky. Poděkovala nejlepším z nich za reprezentaci školy i města na soutěžích sportovního a naukového charakteru. Popřála všem hodně úspěchů na další cestě za vzděláním. Žáci obdrželi pamětní listy a zapsali se do pamětní knihy. Vše zakončila závěrečná slova třídních učitelek a ředitele školy.

Foto Miroslav Holub a Pavel Hanus, text Karel Knapp

Back To Top