Na konci června je to pro deváťáky pořád stejné, a přitom pokaždé trochu jiné. Zajímavé výlety – letos např. týden v Chorvatsku s paní učitelkou Nelou Akritidis Čtvrtníčkovou nebo pár dní na chatě Kopřivná v Malé Morávce za doprovodu paní učitelek Ireny Santariusové a Veroniky Glötzerové.

Slavnostní projev přednesla p. místostarostka ing. Jitka Hanusová…

Tradiční loučení se základní školou. Závěrečné setkání s rodiči, spolužáky, kamarády, učiteli i správními zaměstnanci v tělocvičně (fotografie i video se brzy objeví na tomto webu), slavnostní rozloučení na městském úřadě.

Třídní učitelka 9. A paní Irena Santariusová…

To připravily členky Sboru pro občanské záležitosti ve spolupráci s předsedkyní SRPDŠ paní Miluší Kaletovou na čtvrtek 26. června 2014.

Třídní učitelka 9. B paní Nela Akritidis Čtvrtníčková…

Po slavnostním projevu paní místostarostky ing. Jitky Hanusové, který podbarvila tichými tóny kláves Veronika Břicháčková, za průvodních slov třídních učitelek postupně přistupovali kluci a holky, spíš už slečny a mladí pánové, aby převzali pamětní listy.

Poděkování od místostarostky paní ing. Jitky Hanusové…

Stisky rukou a pak už jen poslední společné fotografování. Na začátku setkání byl slyšet jen samý smích. Na konci už byli všichni trochu vážnější. Hodně štěstí všem…

Foto Miroslav Holub, text Karel Knapp

Back To Top