provázely školní kolo pěvecké soutěže žáků 1. stupně. Písně lidové – umělé, veselé – zádumčivé, pomalé – rychlé, zpívané vysoko – nízko, silně – slabě byly měřítkem pěveckých dovedností soutěžících jednotlivých tříd 1.-5. ročníku.

Sbor ...

Ve středu 22. dubna 2009 porota ve složení paní učitelky Erika .Kynická, Regína Hajná a paní Jana Kalová vyhodnotila přednes písní takto:

1. ročník:
1. místo – Anna Veselá, 2. místo – Tereza Lovasová, 3. místo – Veronika Pořízková

2. ročník
1. místo – Kateřina Polášková, 2. místo – Samdra Weissová, 3. místo – Adam Tuhý

3. ročník
1. místo – Nikol Taufrová, 2. místo – Sabina Janšová, 3. místo – Miroslava Musilová

4. ročník
1. místo – Kristýna Solawová, 2. místo – Kateřina Kynická, 3. místo – Sabina Šimková

5. ročník
1. místo – Martin Glejtek, 2. místo – Helena Petrová, 3. místo – Nikol Pobucká

Odměny, které byly zakoupeny z příspěvku SRPDŠ, dostali všichni soutěžící. Zpívají totiž rádi, zpěv je baví a měli odvahu prezentovat své „pěvecké umění“ před početným publikem.

Poděkování patří i všem kolegyním, jež kultivují hudební projev žáků , podněcují a rozvíjejí jejich schopnosti v hodinách hudební výchovy.

Foto Anežka Synková – 7. B, text Taťána Hazuchová

Back To Top