Divíte se? My ne, protože naše počítačové klávesnice dostávají každý rok pěkně zabrat. Šikovné prsty malých i velkých písařů je denně prohánějí v programované výuce ZAV – psaní všemi deseti – v hodinách informatiky i v kroužcích psaní.

Nejlepší písaři trénují s p. uč. Taťánou Kurečkovou v učebně VPT č. 2…

A tak není divu, že se musí čas od času vyměnit. Žáci se konečně dočkali po vánočních prázdninách – v učebně výpočetní techniky č. 1 na ně čekaly nejen nové klávesnice, ale i počítače, a tak se pustili do dalších tréninků.

K nácviku kvalifikovaného psaní na klávesnic PC slouži i učebna VPT č. 1

S výukou kvalifikovaného psaní na klávesnici začínal pan ředitel Karel Knapp před šestnácti lety. Přitom navázal výbornou spolupráci s internetovou školou ZAV – panem Jaroslavem Zaviačičem, který je autorem programované výuky.

Tak se snažte, ať si udržíme 1. místo v celostátní soutěži ZAV…

Učí děti snadno a poměrně rychle zvládnout psaní na klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou a to tak, že začínají s nácvikem nejvíce používaných písmen a pokračují k méně frekventovaným.

Dan patří mezi naše nejlepší písaře…

Dalším důležitým pravidlem je, že děti sledují při psaní pouze obrazovku a nedívají se na prsty. Tak ušetří spoustu času a mohou se soustředit na myšlenky, které zapisují.

Petra a Mirka mají rovněž velký podíl na výsledcích školy ve psaní…

Dětem se s výukou kvalifikovaného psaní věnujeme souvisle již od 3. tříd a pokračujeme až do nejvyšších ročníků. Povinnou výuku psaní ZAV mají žáci v rámci informatiky ve 4., 5., 6. a 9. ročníku.

Tomáš…

Na nižším stupni navštěvují žáci kroužky psaní ve školní družině a na druhém stupni využívají žáci nepovinný předmět Základy administrativy, kroužek psaní, případně mají možnost po domluvě s panem ředitelem psát ráno před vyučováním.

Nela a Kača…

Přitom naším cílem není vychovávat mistry světa, ale chceme, aby žáci tuto dovednost zvládli na běžné uživatelské úrovni a mohli ji využít v kterémkoliv zaměstnání i v praktickém životě. Podle ohlasu našich bývalých žáků si myslíme, že se nám to daří.

Krátký odpočinek…

Máme také radost z toho, že se naši žáci dobrovolně zapojují do soutěží v psaní ZAV a dosahují již mnoho let výborných výsledků v okresních, republikových i mezinárodních soutěžích.

Paní učitelka Tatána Kurečková radí Mirkovi…

Naši nejlepší se podívali na mistrovství světa do Říma, Vídně, Prahy, Pekingu či Paříže a mnozí stanuli na stupních vítězů. I v letošním školním roce se nám daří.

Dan Veleba, Michal Kvasnica…

V Meziškolní soutěži 2013/2014, do které se zapojily desítky škol z celé České republiky, jsme získali po první části – uzávěrka 20. ledna 2014 – první místo.

Celkový pohled do učebny výpočetní techniky č. 2

Za tento výborný výsledek si zaslouží pochvalu především žáci 8. A třídy – Dan Ondrašík, Petra Kociánová, Mirka Musilová, Maruška Ondrašíková, Tomáš Řepka z 8. B, Alex Frančák z 9. B, Mirek Banovec ze 7. A, dále žáci 6. tříd – Ondra Němec, Michal Kvasnica, Nela Drahokoupilová ze 7. B, Katka Kynická a Dominik Veleba z 9. A.

V učebně výpočetní techniky č. 1 jsou nové repasované počítače…

Žáci se mohou také těšit na svou oblíbenou Talentovou soutěž, jejíž školní kolo odstartuje v únoru. Již nyní se můžete hlásit u paní učitelky Kurečkové.

Celkový pohled do učebny výpočetní techniky č. 1…

Přeji všem písařům mnoho úspěchů a věřte, že trpělivost přináší růže.

Foto Karel Knapp, text Taťána Kurečková

Back To Top