Od února – června 2015 jsme prostřednictvím MŠMT zapojeni do projektu – zkrácený název Cizí jazyky pro život, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/55.0002. Pedagogický tým se rozrostl o novou paní učitelku. Jmenuje se Juliette Ayrapetyan, pochází z Arménie a vyučuje angličtinu. Všichni žáci z vyššího stupně a několik tříd nižšího stupně tráví jednou až dvakrát týdně hodinu angličtiny s paní učitelkou, která na ně mluví výhradně anglicky.Zdrojem financování je OP VK, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání. Cílem projektu je zvyšování interkulturních a jazykových kompetencí žáků a pracovníků základních škol s důrazem na jejich schopnost aktivně využívat cizí jazyk napříč předměty i mimo výuku ve škole, ale též při profesní přípravě, uplatnění na pracovním trhu i v osobním a společenském životě.

Back To Top