Když jsme nabídli před necelými dvěma měsíci rodičům, žákům i učitelům využívat služeb serveru „Iškoly“, udělali jsme krok do neznáma. Ukázalo se, že jsme vykročili správným směrem. Od uvedení do provozu 18. listopadu 2009 do dnešních dnů bylo k informacím o chování a prospěchu žáků zaznamenáno víc jak 5 800 přístupů. Vyučující zapsali do systému částečně zpětně 29 000 známek, to je průměrně 80 na jednoho žáka. Vše ve snaze, aby další informační a komunikační prostředek mezi rodiči, žáky a učiteli obsahoval co nejvíc údajů, umožňujících kontrolu objektivity hodnocení dětí.

Aby dosavadní činnost měla smysl pro všechny zúčastněné i v budoucnosti, je nezbytné upřesnit si na třídních schůzkách nejen pravidla k obsahu zápisů a jejich četnosti v Iškole, ale i pravidelné intervaly návštěv rodičů.
V průběhu měsíců únor a březen nabídneme zájemcům z jejich řad bezplatný základní desetihodinový kurz obsluhy počítače, práce s internetem a elektronickou poštou i k využívání služeb Iškoly.  Nezapomeneme ani na zájemce o zvládnutí kvalifikované práce s klávesnicí PC – psaní všemi deseti s využitím vynikajícího programu ZAV.

Vyhodnocení listopadové ankety ukázalo, že 85 % žáků a rodičů má přístup k internetu z domova, 100 % žáků i učitelů má přístup k internetu ze školy. Každý vyučující má k dispozici notebook (součást realizace projektu Modernizace vzdělávacích aktivit na ZŠ Město Albrechtice).
Rodiče drtivé většiny žáků, zejména dojíždějících, všichni žáci a učitelé získali mimo využívání e-mailů a telefonní kontaktů další možnost, jak zrychlit vzájemnou informovanost bez ohledu na místo a čas svého pobytu. Spolu s pravidelně elektronicky zveřejňovanými „Týdenními plány“ výuky pro děti docházejících na I. stupeň školy jde o další krok k rozšíření informovanosti rodičů o dění ve škole.

Smutní nemusí být ani rodiče bez přístupu ke světové síti. Protože stále platí, že v zájmu dětí upřednostňujeme osobní kontakty, budeme i nadále využívat žákovských knížek.

Karel Knapp

Back To Top