skip to Main Content

Kluci a holky. Jakékoliv ohrožení, násilí či zneužívání, které byste zažili v souvislosti s užíváním internetu, můžete ohlásit na Internet Helpline. Služba je k dispozici 24 hodin denně, a to na bezplatné telefonní Lince bezpečí – 800 155 555. Můžete se také ozvat, kdyby vás někdo obtěžoval přes mobil nebo jiná komunikační média. Podívejte se na
www.internethelpline.cz.

Back To Top