Se souhlasem Rady Města Město Albrechtice se na dny 23 .12., 28. 12., 29. 12, 30. 12, a 31. 12. 2009 přerušuje činnost školní družiny. Podle zjištění paní vedoucí vychovatelky Marie Kulichové není ze strany zákonných zástupců žáků přihlášených k pravidelné docházce o službu v uvedené dny zájem. Podrobné sdělení je uvedeno na www.iskola.cz.

Back To Top