Je slyšet ťukání do klávesnic. Zkušení trenéři neponechávají nic náhodě, protože dobře vědí, že jen kvalitní příprava před účastí na mistrovství světa přináší své ovoce. Reprezentace České republiky patří již několik let k nejlepším na světě. Na vrcholném světovém klání budeme mít zastoupení ve všech kategoriích počínaje žáky do 16ti let, přes juniory až po praktiky. Dnes, v úterý 28. července 2009, pokračovalo tréninkové soustředění v Městě Albrechticích psaním soutěžních disciplín.

Dnes přibyli další účastníci soustředění ...

30ti minutový opis s penalizací 100 úhozů za chybu patří k nejtěžším. Je velmi náročný na přesnost a s přibývajícím časem od zahájení činnosti je také uměním udržet počáteční rychlost. Dále se psala korektura textu. Soutěžící musí za 10 minut opravit co nejvíce chyb v předloženém textu. Na rozdíl od diktování, které známe z hodin jazyka českého, trenér diktuje text pouze jednou, části vět neopakuje, postupně zrychluje tempo. Úkolem soutěžících je zapisovat obsah sdělení nejméně po dobru tří minut.

Helena Matoušková počítá výsledky ...

Mezi oblíbené patří tréninkové bloky. Píší se kratší texty, minutové nebo dvouminutové, které pan Zaviačič prokládá „zábavnými“ soutěžemi. Všechny výkony velmi spolehlivě a rychle vyhodnocuje paní Helena Matoušková. Komu se nevedlo přes den, může si večer zlepšit náladu účastí na pingpongovém turnaji, který je pořádán jako příležitost k relaxaci po celodenní dřině.

Foto Karel Knapp, text Taťána Kurečková

Útěk před fotografem ...

Back To Top