Volno udělené ředitelkou školy z organizačních a technických důvodů a se souhlasem zřizovatele připadá na pondělí 29. a úterý 30. června. Provoz pro přihlášené děti ve školní družině bude zajištěn v době od 8 do 15 hodin (alena.honajzerova@zsma.cz 777 719 364). Obědy pro děti ve školní družině si můžete přihlásit a zaplatit u paní vedoucí školní jídelny. Pokyny k výběru učebnic zašlou třídní učitelé prostřednictvím EduPage.  Hodnocení žáků za 2. pololetí zveřejní vyučující v elektronické žákovské knížce nejpozději ve středu 17. června. Vysvědčení bude žákům předáno v pátek 26. června v čase, který zašlou třídní učitelé svým třídám. Nevyzvednutá vysvědčení budou uložena v kanceláři školy a v době úředních hodin bude možné je vyzvednout.

Back To Top