Volno udělené ředitelem školy z organizačních důvodů a se souhlasem zřizovatele připadá na pondělí 7. května 2012. V uvedený den budou probíhat rozsáhlejší bourací práce související s modernizací a rekonstrukcí provozu školní kuchyně. Tento den nebudou vydávány ani obědy. Provoz ve školní družině bude pro přihlášené děti z I. stupně zajištěn v době od 7 do 15 hodin (kontakt marie.kulichova@zsma.cz, 777 719 364).

Back To Top