Dne 21. února 2006 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže žáků 2. stupně základní školy. V kategorii 6. – 7. tříd prvenství získal Martin Hajný ze 7. B třídy, 2. místo obsadila Karina Rajnochová z 6. A, na 3. místě skončila Adéla Jurčíková z 6. B.

V kategorii starších žáků zvítězila Martina Nováková z 9. B třídy, na 2. místě skončila Jana Křištofová rovněž ze třídy 9. B a 3. místo obsadila Veronika Vacková z 8. A třídy.

Všem recitátorům děkujeme snahu, přípravu a vítězům blahopřejeme.

text p. uč. Jana Michková, Jana Pokorná, foto Karel Knapp

Martina byla nejlepší

Opravdu postupuje do okresního kola?

Back To Top