V pondělí 7. března 2011 se sedm děvčat naší školy vydalo na okresní kolo Celostátní přehlídky dětských recitátorů. Soutěž se tradičně konala ve Středisku volného času Méďa v Krnově. Cestou děvčata prožívala pocity napětí i vzrušení ze soutěže. Každá si přála uspět co nejlépe. Soutěž mladých recitátorů přispívá k rozvoji mluvních a komunikačních dovedností. Podporuje schopnost hlubšího porozumění textu a vyspělého ovládání mateřského jazyka. Po rozdělení všech soutěžících do pěti věkových kategorií klání po krátkých jazykových rozcvičkách začala. Všechna děvčata se snažila, napětí stoupalo, výsledky znala pouze porota.

Naše úspěšné reprezentatky v okresním kole recitační soutěže …

Po vlastní soutěži následovaly tvořivé dílny všech skupin. Výsledek svého tvůrčího úsilí pak každá skupina předvedla na závěrečném setkání ve velkém sále. V uvolněné atmosféře konečně došlo k netrpělivě očekávanému vyhlášení výsledků. A naše skupina mohla jásat. Pro diplom za 1. místo si šla Eliška Hajná a 2. místo obsadila Anička Veselá. Na třetím místě se ve své kategorii umístila Katka Kynická a v kategorii nejstarších recitátorů 2. místo obsadila Barbora Dudková. Takže čtyřikrát na pomyslnou bednu vystoupala naše děvčata. Pro Sabinu Widermanovou, Helenu Petrovou a Lenku Šlorovou to ale také nebyla marná cesta. Předvedly pěkné výkony a získaly cenné zkušenosti. Elišce, Aničce a Barboře přejeme hodně štěstí a pevné nervy v krajském kole, které proběhne v Ostravě 19. dubna 2011.

Foto Karel Knapp, text Jitka Hlaváčková

Back To Top