Žáci naší školy mají každoročně možnost se o prázdninách zúčastnit letní dětské rekreace. Letošní nabídku využili žáci 2. až 6. tříd. Zázemí jim poskytla Táborová základna Štěrkoviště Domu dětí Otrokovice, která se nachází u přírodního koupaliště Štěrkáč tamtéž.

Cestu do Otrokovic obohatila prohlídka ZOO Lešná. V týdenním programu se střídalo koupání s jízdou na tobogánu, vybíjená se stolním tenisem, terčový závod se soupeřením družstev, volba miss i missáka s pěveckou a recitační soutěží, táborák a opékání párků s vycházkou kolem řeky Moravy, příprava bramborových placků po oddílech s výletem do Muzea obuvi ve Zlíně.

Dále se tančilo na diskotékách, hrály různé skupinové hry, soutěžilo v pexesu, dvojice si vyzkoušely spaní ve stanech a  mladí rybáři chytání ryb. Na zpáteční cestě si děti prohlédly centrum Kroměříže a zámeckou zahradu.

Pobyt nám zprostředkoval Altán Krnov – sdružení pro aktivní volný čas.

Text a foto: Taťána Hazuchová

Back To Top