Voda je životodárná kapalina. O této a dalších informacích o vodě byli žáci osmých tříd seznamováni v hodinách chemie. Získali vědomosti o zdrojích a druzích vod. O jejich významu pro člověka. V letošním roce se zaměřili na vody minerální.

Vyhledáváme lázně…

Pracovali ve dvojicích a první jejich cesta vedla do počítačové učebny. Na rozsvícených monitorech se brzy objevily informace a obrázky známých lázní. Úkolem projektu bylo vyhledat a zpracovat informace o poloze, historii, složení minerálních pramenů a službách určených lázní.

Zábavná prezentace…

V další hodině chemie jsme si vyslechli prezentace jednotlivých skupin, které se opravdu vydařily. Cílem projektu nebylo jen odkrýt pohled na naše lázeňství, ale i povědomí, že dobré zdraví je důležitá hodnota v našem životě.

Etiky z minerálních vod…

Sbírali jsme etikety minerálních vod. Žáci 8. A vyzvali ke sběratelské soutěži třídu 8. B. A co se sbíralo? Etikety minerálních vod a jejich různé příchutě. Po měsíční snaze všech sběratelů jsme výsledky vyhodnotili.

Vítězové z 8. A…

Chvíli jsme se nemohli dopočítat. Obě třídy totiž prokázaly velké sběratelské nadšení. Souboj nakonec skončil stavem 107 : 104 pro třídu 8. A. Blahopřejeme.

Foto Regína Hajná, text Věra Mertová

Back To Top