Naše putování začalo ve čtvrtek ráno. Všechny děti z 1. stupně se vydaly od školy kolem parku a koupaliště do Zámeckého parku Město Albrechtice. Zde pro ně měli pan Šiška, paní Křištofová a paní Murová připraveno zábavné odpoledne, během kterého se naučily zadělat na bylinkový chléb.

Setkání s řezbářem…

Ochutnaly šťávy z máty, meduňky, černého bezu a bylinkové bonbóny s medem. Paní Křištofová je seznámila i s jejich výrobou. Pan Šiška měl pro ně připraveny kusy různým druhům dřeva, o nichž se žáci dověděli zajímavosti a zjistili, že každé voní jinak a má svého skřítka ochránce, kterého si každý nakreslil podlé své fantazie.

Pan Šiška, hlavní organizátor akce, si připravil pro děti zajímavý úkol…

Svá těla si poté protáhli v bludišti vyrobeného z trávy. Poté se děti posilnily na zpáteční cestu. Opekly si párek, klobásku, chléb či rohlík, každý dle své chuti. Na druhý den čekalo ve škole překvapení.

Vše proběhlo v pohodě…

Z těst, které si předcházející den připravily paní Křištofová a Murová upekly chleby a ty jim velice chutnaly. Moc bychom chtěli poděkovat především panu Antonínu Šiškovi, který byl hlavním pořadatelem akce, stejně tak jeho nejbližší spolupracovnici paní Aleně Křištofové. Za pomoc si zaslouží slova uznání i paní Jana Murová.

Foto a text Jana Vyležíková

Back To Top