Počasí přálo všem čarodějkám i čarodějům, kteří se vydali po stopách ztracené kamarádky Agáty. Na začátku cesty si na ochranu vyrobili na krk škapulíř z kouzelných bylin. Pak už v klidu vyrazili pátrat. S pomocí své kouzelnické hůlky plnili všechny úkoly hravě.

Luštili zapeklité kvízy, z run skládali čarodějnické jméno, poznávali své kolegy podle obrázků, počítali perníčky na chaloupce, hledali rozdíly, vymýšleli jméno pro čarodějnici, která střežila posezení u Krtečkovy studánky. Ta jim dovolila zapsat se do kouzelné knihy a nabídla jim sladké cukrátko. Jen odvážlivci se s ní mohli vyfotit.

Po dokončení všech úkolů, které malí kouzelníci zaznamenávali do čarodějnického průkazu, jim vyšla tajenka. Ta prozradila, kde se Agáta nachází. Houpala se na zvoničce a hodným dětem plnila přání.

Z odevzdaných čarodějnický průkazů jsme vylosovali 10 vítězů, kteří obdrží čarodějnický deník a kouzelnickou hůlku (výroba – čaroděj školník). Vylosovaní čarodějové (T. Buriánová, A. Kahánek, V. Pavlíčková, E. Šenkárová, K. Lovasová, S. Hovadík, K. Bordovská, B. Tomšíková, E. Lišková, M. Busios).

Ze zaslaných fotek jsme odměnili 5 čarodějů, kteří získávají kouzelnickou hůlku a sladkou odměnu. Jsou to M. Zapletal, T. Kovaříková, A. Burda, J. Kaňa, K. Bartoníčková). Speciální cenou je kost pro čarodějného psa od E. Škrochové.

Výhry si můžete vyzvednout u paní učitelky R. Hajné.

Děkujeme všem rodičům i malým čarodějům, čarodějkám i jejich mazlíčkům za hojnou účast a krásné masky.

Foto J. Foldyna, K. Knapp, rodiče čarodějů, text albrechtické čarodějky

Back To Top