Letos na podzim vypsal knižní klub Fragment soutěž pro žáky základních škol s názvem Zpíváme se Zdeňkem Svěrákem a Jaroslavem Uhlířem. Školy, které se chtějí zúčastnit, musí už do konce listopadu zaslat do Fragmentu videonahrávku svého provedení operky Budulínek nebo Karkulka. Velikou motivací je slíbená návštěva nestárnoucí populární dvojice Svěrák – Uhlíř na nejúspěšnější základní škole.

Budulínek nemá chybu ...

Jelikož času nebylo mnoho, asi v půli října jsme se s radostí vrhli na přípravu operky Budulínek. Na představení se podílejí děti od první až do deváté třídy pod vedením paní učitelky Handlířové a Hajné. Každý přispěl, jak nejlépe uměl – ti nejzdatnější zpěvem, ti nejstarší tvořili kulisy, jiní zase kostýmy a ti nejmenší prostě nadšeně tleskali. Operka nás uchvátila natolik, že se k jejímu nastudování odhodlali i učitelé. Snažili jsme se vtipně propojit dětskou a učitelskou verzi Budulínka v našem pořadu Půlhodina zpěvu. Mohli jsme jej zrealizovat díky zdatné kameramanské ruce našeho pana ředitele Karla Knappa.

Věříme, že pana Svěráka a Uhlíře naše netradiční pojetí zaujme. Díky jejich písničkám vidíme život ze školních lavic veseleji, a proto setkání s nimi by bylo tou největší odměnou.

No a kde se můžete s Budulínkem setkat vy? Na linhartovském zámku 2. prosince na tradičním vánočním jarmarku, kde Vám děti zazpívají – „sotva Budulínek, vymotal se z plínek …“

Text p. uč. Magdaléna Handlířová, foto Karel Knapp

Babička s dědečkem na trhu ...

Back To Top