Umět psát všemi deseti na klávesnici počítače naslepo, věnovat se jen formulaci svých myšlenek a soustředit se přitom na psaný text na monitoru počítače je nesporná výhoda. Můžeme se plně soustředit na to, co právě píšeme. Ušetříme spoustu času, při mailování, chatování i komunikaci prostřednictvím Facebooku, při psaní dopisů a zpráv.

Na klávesnici PC můžete psát jedním prstem …

Vážení rodiče,

máte jedinečnou možnost se přihlásit do 10hodinového bezplatného kurzu psaní všemi deseti v programované výuce ZAV, do které je u nás na škole zapojeno téměř 70% žáků a řada z nich se úspěšně prezentuje na soutěžích od regionálních školních kol až po celorepublikové a světové soutěže včetně mistrovství světa. Seznámíte se s tím, jak program funguje a naučíte se prostřednictvím ZAVu psát.

Na klávesnici PC můžete psát dvěma prsty …

Výuka v rozsahu pěti dvouhodinových lekcí bude probíhat každé úterý od 14. října v informačním a komunitním centru vždy od 15.30 do 17.30 hodin pod vedením paní učitelky Taťány Kurečkové. Předpokladem zahájení úvodního bezplatného kurzu je minimálně 10 přihlášených zájemců z řad rodičů, maximem je 20 účastníků. Bližší informace můžete získat u paní učitelky Taťány Kurečkové, na ni také směřujte přihlášky v termínu do 10. října 2014. Kontakt tatana.kureckova@zsma.cz.

Nejlepší je ale psát všemi deseti. Naučit se tomu můžete se „ZAVEM“…

Kurz pořádáme díky úspěšné realizaci projektu z ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 „Modernizace vzdělávacích aktivit ZŠ Město Albrechtice“. Nové komunitní a informační centrum umožňuje právě i výuku počítačové gramotnosti.

Foto Karel Knapp, text Taťána Kurečková

Back To Top