Hned druhý školní den se prvňáčci vydali na průzkum a poznávali prostory naší školy. Prohlédli si učebnu fyziky a chemie, tělocvičnu, jazykovou a počítačovou učebnu, dílny a také se byli podívat za kamarády v ostatních třídách.

Nezapomněli navštívit ředitelnu, kde jim paní ředitelka dovolila pohrát si s bludišťáky a otestovat točící křeslo. V kanceláři pana zástupce si někteří odvážlivci vyzkoušeli hlášení do školního rozhlasu.

Škola se dětem moc líbí a my věříme, že se v ní už neztratí!

Foto Regína Hajná, text Erika Kynická

Back To Top