Pro snadnější adaptaci na školní prostředí připravila paní učitelka Zdenka Závodná pro své žáčky z 1. A třídy „Spaní ve škole“. Ve dnech 16. až 17. 9. 2011 děti v doprovodu rodičů tak budou mít možnost lépe poznat ostatní spolužáky, paní učitelku i vychovatelku. Formou hry se naučí navázat mezi sebou přátelské vztahy a vytvořit tak základy dobrého třídního kolektivu.

Back To Top