Vážení žáci a rodiče,

z důvodu nařízení vlády přechází také školství do 5. stupně PES. Vzdělávání tedy bude od 4. 1. 2021 až do odvolání probíhat tímto způsobem:

· 1. a 2. třídy budou vzdělávány ve škole podle platného rozvrhu

· 3. až 9. třídy se budou vzdělávat dálkovým způsobem z domova za využití prostředí Teams a EduPage

Organizace prezenční výuky (1. a 2. třídy):

První třídy začínají vyučování v 7:40 a končí v 11:15 nebo 11:20 (přesné skončení výuky oznámí třídní učitelky).

Druhé třídy začínají vyučování v 7:45 a končí v 11:30 nebo 11:35 (přesné skončení výuky oznámí třídní učitelky).

Do školy budou žáci vstupovat hlavním vchodem a do družiny či třídy budou ze šatny odcházet sami. Zákonným zástupcům nebude vstup do školy umožněn.

Ve škole bude platit:

– nošení roušky po celou dobu a ve všech prostorách školy

– dezinfekce rukou při příchodu do školy a také v průběhu dne

– častější větrání učeben o přestávkách i v průběhu vyučovací hodiny

– hudební a tělesné výchovy (zpěv obecně není povolen) budou nahrazeny jinými aktivitami

Školní družina:

Ranní družina bude v provozu od 6:00.

Odpolední družina bude v provozu do 16:00 (pondělí – čtvrtek) a do 15:45 (pátek).

Platí, že jedna třída = jedno oddělení.

Žáky, navštěvující školní družinu, si přebírají paní vychovatelky na obědě.

V rámci školní družiny nebudou probíhat žádné kroužky.

Školní jídelna:

Žáci 1. a 2. tříd mohou chodit na obědy do jídelny po skončení vyučování, obědy mají přihlášeny.

Žáci 3. – 9. tříd si mohou obědy vyzvedávat pouze do jídlonosičů v čase od 11:00 – 11:30, příchod zadním vchodem. Obědy si musí přihlásit na internetu nebo telefonicky u paní vedoucí jídelny.

Organizace dálkové výuky (3. – 5. třídy):

K výuce budou opět využívány týdenní plány a prostředí EduPage a Teams.

Žákům, kteří nemají možnost připojení, budou dodávány materiály stejně jako v předchozím období dálkové výuky.

Práci a termíny odevzdávání zadává třídní učitel a vyučující anglického jazyka přes EduPage.

Účast na dálkovém vzdělávání je povinná.

Pro omlouvání absence při dálkové výuce platí stejná pravidla školního řádu jako při výuce prezenční.

Zapůjčení ICT vybavení v budově školy bude možné po předchozí dohodě (telefonicky či e-mailem).

Organizace dálkové výuky (6. – 9. třídy):

K výuce budou opět využívány prostředí EduPage a Teams. Žákům, kteří nemají možnost připojení, budou dodávány materiály stejně jako v předchozím období dálkové výuky.

Účast na dálkovém vzdělávání je povinná.

Práci a termíny odevzdávání zadávají vyučující jednotlivých předmětů přes EduPage.

Rozvrh předmětů bude stejný jako v minulé dálkové výuce. Časy videokonferencí v prostředí Teams si určí jednotliví vyučující.

Doporučujeme držet se i při dálkovém studiu denního režimu školní výuky, tj. od 7:45 do 13:15.

Pro omlouvání absence při dálkové výuce platí stejná pravidla školního řádu jako při výuce prezenční.

Pokud žák potřebuje pomoc, může kontaktovat vyučujícího prostřednictvím zprávy na EduPage a domluvit se s ním na formě dopomoci.

Zapůjčení ICT vybavení v budově školy bude možné po předchozí dohodě (telefonicky či e-mailem)

Back To Top