V pátek 29. ledna 2016, v době jednodenních pololetních prázdnin, je školní družina v provozu v době od 7 do 15 hodin. Stejně tak tomu bude v době jarních prázdnin, tj. od 8. do 12. února. Vše se týká dětí, které jsou k pravidelné docházce do školní družiny zapsány a v dané dny se dostaví nejpozději do 9 hodin. Pobyt dalších dětí z prvního stupně lze individuálně dohodnout s paní vedoucí vychovatelkou Marií Kulichovou. Kontakt: marie.kulichova@zsma.cz, mobil:777 719 364.

Back To Top