V posledním měsíci roku jsme žákům zpříjemnili výuku několika zdařilými akcemi.
V úterý 13. 12. odjely všechny třídy 2. stupně do Slezského divadla v Opavě, aby se pobavily na představení Sluha dvou pánů.

Ve středu 14. 12. v rámci recipročních akcí mezi školami se žáci 4. A třídy zúčastnili turnaje ve vybíjené 4. a 5. tříd v Krnově na ZŠ Žižkova. Už se těšíme, až přijedou krnovské děti na návštěvu k nám a my jim ukážeme naši pěknou sportovní halu.

Středa 21.12. patřila páťákům a 4. A. Všichni se vypravili na exkurzi do Hornického muzea v Ostravě – Petřkovicích, kde nejvíce zaujalo„ zfárání “do podzemí a prohlídka důlních prostor.

Pak jeli do Planetária a hvězdárny v Ostravě – Krásném Poli a zhlédli pořad Vesmírní tuláci.

Kromě toho proběhla řada jiných akcí – např. testování SCIO žáků 9. tříd, olympiáda z jazyka českého, dějepisu …

Všechny třídy pak ukončily letošní rok besídkami v jednotlivých učebnách.

text Taťána Hazuchová, foto Karel Knapp

Pozvali jsme i kamarády z dalších tříd ...

Back To Top