skip to Main Content

Regionální radou soudržnosti Moravskoslezsko byl doporučen 27. května 2014 k financování další z našich projektů podaný v listopadu 2013 ve vzájemné spolupráci se zřizovatelem pod názvem „Další etapa modernizace vybavení ZŠ  Město Albrechtice“. Z celkových výdajů projektu ve výši 1 713 070 Kč bude uhrazeno 85% z dotace. Zbývající část nákladů ve výši 15% pak z prostředků zřizovatele. Hlavními cíli projektu je zlepšení materiálně-technického zázemí naší školy, zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné a jazykové gramotnosti, rozvoj klíčových kompetencí a propojení teorie s prací, dosažení lepší orientace žáků v uplatnění se na trhu práce. Modernizace a doplnění vybavení se dotkne kombinované učebny fyziky a chemie, učeben zeměpisu a přírodopisu a částečně  také učebny cizích jazyků.

Back To Top