Začátkem března, při prvních slunečných dnech, byla nejen pro naše žáky, ale jak se ukázalo tak i pro spoustu rodičů, nachystána zábavná procházka se zadanými úkoly. Na celkem třinácti stanovištích si řešitelé museli poradit s úkoly ze zeměpisu, přírodopisu, češtiny, angličtiny a samozřejmě také z tělesné výchovy, aby vyluštili všechna prázdná okénka ve svém pracovním listě. Všichni zúčastnění tak udělali něco prospěšného pro své zdraví a zároveň si zopakovali něco málo z výše uvedených předmětů. Všem úspěšným řešitelům gratulujeme :-).

Back To Top