Když Vánoce klepou na dveře, děti posílají přáníčka nebeskou poštou až k samotnému Ježíškovi, který plní nebo dokonce předčí jejich neskromné sny. Málokteré z nich si uvědomují, že tyto křesťanské svátky nejsou jen o dostávání dárků, ale také o obdarovávání ostatních, například osamocených, nemocných, seniorů.

Na vystoupení děti připravila paní vychovatelka Alena Václavíková…

Poděkování si zaslouží děti prvních až pátých tříd ze školní družiny, které po celý měsíc vyráběly náhrdelníky a rozmanité vánoční ozdoby, pečlivě nacvičovaly zpěv koled podpořený hrou na flétny a tanečky. V úterý 17. prosince navlékly kostýmy a vyrazily na návštěvu domova důchodců.

Vystoupení andělů s čerty připravila s dětmi paní uč. Ludmila Grčková…

Program předvedený seniorům všechny dojal až k slzám. Uplakané babičky i dědečkové dětem poděkovaly za dárky a na oplátku každému z dětí předali balíček sladkostí. Že dojati a spokojeni byli všichni, potvrdila svým výrokem jedna z babiček: „Teď už se nebojím do nebe ani do pekla, když vidím, jaké tam mají nádherné anděly i čerty.“

Foto Denis Václavík, text Alena Václavíková

Back To Top