Naše prvňáčky jsme uvítaly ve svých třídách dne 3. září 2001.
Děti přišly v doprovodu svých rodičů slavnostně oblečeny a naladěny.
Vzájemně jsme se s dětmi seznámily a rozdaly drobné dárky.

Rodiče získali informace nejen od nás, ale i od paní ředitelky ZUŠ
Město Albrechtice, vedoucí školní družiny a vedoucí školní jídelny.

S úsměvem jsem se rozloučily a těšíme se na další školní dny.

Jirka Hlaváčková, třídní učitelka 1. A a Zdenka Závodná, třídní učitelka 1. B

Back To Top