Obec Holčovice ve spolupráci s místní základní školou uspořádala 1. ročník terénního běhu. Závodníci museli prokázat nejen svou fyzickou zdatnost, ale také znalosti. Celá akce začínala na hřišti řádným nástupem, kde byly soutěžícím předány důležité informace.

Ranní nástup…

Na úvod proběhla porada trenérů a závod začal. Soutěžící vybíhali na trať postupně, s sebou si nesli kartu, kde jim byl zapsán přesný čas startu. Hlídky na stanovištích připisovaly trestné body za chybné odpovědi. Úkoly byly různého druhu a z mnoha oblastí.

Michal váže uzly…

Na druhém stanovišti měli chlapci a děvčata poznat dopravní značky, na dalším na ně čekal rébus, jehož tajenkou bylo hlavní město ČR, nejdelší řeka ČR a mnohé další, podle věku soutěžícího. Za sebe a určitě za všechny účastníky musím říct, že trať byla velmi náročná, protože téměř na vrcholku jednoho z bočních svahů svírajících obec byla čtvrtá hlídka. Tam závodníci při hlasitém oddechování poznávali topografické značky.

Poznáš dopravní značky…

Dále byla již krajina k závodníkům milosrdnější a vedla je po vrstevnici k hodu šiškami. Poté soutěžící doběhli ke stanovišti, kde prokázali znalost morseovky, ta je teprve pouštěla k boční slepé trati, na které na ně čekal matematický řetěz.

Byliny a dřeviny…

Stanovišť bylo celkem 13 a žádné nebylo nikterak snadné. Když závodník zdolal všechny nástrahy terénního běhu a našel cestu zpět na hřiště, čekala na něj ještě kladina, uzlování, slalom, skok v pytli. Do cíle se dostal doslova po kolenou prolezením tunelu. Tam na něj čekalo občerstvení v podobě sladkostí, bagety a minerálky.

3. místo pro nejmladší družstvo…

Soutěž probíhala ve třech kategoriích a nejvíce ocenění pro školu získali ti nejmladší. Byli to Lukáš Vyležík, Ester Bartoňová a Michal Hovadík, kteří vybojovali třetí místo jako družstvo.

Lukáš má zlato…

Lukáš Vyležík byl ještě oceněn zlatou medailí, protože byl nejlepší z chlapců ve své kategorii a Esterka Bartoňová bronzovou za děvčata.

3. místo pro družstvo starších děvčat…

Ale ani starší nepřišli s prázdnou. Získali bronzovou a stříbrnou medaili. Bylo to družstvo děvčat, které reprezentovala Klára Gebauerová, Lucie Boháčová, Eliška Poliaková. Klárka byla ještě mimo to oceněna jako druhá nejlepší dívka své kategorie.

Klárka má stříbro…

Osmáci bojovali statečně, měli úžasné znalosti, ale ve své věkové skupině se k předním pozicím neprobojovali. Všem oceněným gratulujeme a především děkujeme paní učitelce Janě Vyležíkové a panu učiteli Petru Valečkovi za jejich přípravu.

 Foto Vladimíra Dudková, Irena Santariusová, text Vladimíra Dudková

Back To Top