V závěru školního roku si žáci 4. B třídy prakticky ověřovali nabyté vědomosti z matematiky. Jednou částí učiva byl oddíl – geometrická tělesa. Z nich jsme si hlavně oblíbili krychli. Co vše už o ní víme? Umíme vypočítat povrch, dokážeme si poradit s nákresem její sítě. V praxi se s krychlí setkáme např. ve stavitelství. A na architekty jsme si také zahráli…

Chcete vědět, jak to dopadlo? Stavitelé jsme byli šikovní, zruční, trpěliví, spolupracovali jsme mezi sebou. Výsledky naší práce můžete vidět na fotografiích.

Mezi nejšikovnější stavitele patřili Klára, Kuba, Barbara, Marian, Patrik, Katka a Nikola. Celá třída jim držela palce.

Text p. uč. D. Vopelková, foto K. Knapp.

Povedlo se ...
Všechno jednou spadne ...
Stavitelé pyramid to neměli lehké ...

Back To Top