Od prvního září se budete ve škole setkávat se dvěma novými učitelkami. S paní učitelkou  MgA. Nelou Čtvrtníčkovou, absolventkou Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s.r.o., která bude vyučovat JČ, JN a také JA (SZ z JA na úrovni C1, SZ z JČ a z mediální komunikace) a s paní učitelkou Mgr. Renátou Doležalovou, absolventkou FF OU Ostrava (SZ z JN a JČ a rozšiřujícím studiem anglického jazyka a literatury), která bude vyučovat JČ, JA a JN. Zároveň děkujeme za odvedenou výbornou práci ve prospěch nás všech paním uč. Marii Klimešové (odešla do důchodu) a Janě Zapletovalové, která změnila bydliště.

Back To Top