K 1. září (resp. k 1. srpnu) 2008 přijmeme do pracovního poměru na plný úvazek učitele – učitelku s aprobací zeměpis a tělesná výchova (chlapci 6. až 9. třídy), učitelství pro 2. stupeň základní školy. K dispozici dvě tělocvičny včetně nadstandardního vybavení . Výborné podmínky pro každodenní práci s ICT. Bližší informace na telefonních číslech 554 652 242-1, 777 719 360, knapp@zsma.cz. (Karel Knapp, ředitel školy)

Back To Top