skip to Main Content

Nejdůležitější změnou je, že jednotná přijímací zkouška nebude v případě čtyřletých oborů vzdělávání povinnou součástí přijímacího řízení. Pokud ředitel střední školy rozhodne, že se jednotná přijímací zkouška nekoná, musí se konat školní přijímací zkouška.

Ředitel střední školy může také rozhodnout o jiném podílu jednotné přijímací zkoušky na celkovém hodnocení přijímacího řízení, než jak stanovuje pro standardní přijímací řízení školský zákon.

V případě, kdy je počet uchazečů menší nebo roven počtu předpokládaných volných míst, má ředitel střední školy možnost zrušit jednotnou a školní přijímací zkoušku. Musí však tuto možnost uvést v kritériích přijímacího řízení, která budou zveřejněna do 31. 1. 2021.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky jsou stanoveny na 12. a 13. dubna 2021. Školní přijímací zkoušku musí stanovit ředitel střední školy na jiný termín.

Radka Žlebčíková – výchovná-kariérní poradkyně

Back To Top