Edita Plicková je ilustrátorkou pohádkových knížek, omalovánek, leporer, vystřihovánek i učebnic. Umí se vžít do myšlení a přání malých dětí. Je pravidelnou spolupracovnicí dětských časopisů, autorkou pohlednic. Děti z I. stupně budou mít v pátek 4. září 2009 možnost poznat vynikající kreslířku z blízka při školní besedě. Další zájemci o setkání s Paní Editou Plickovou mohou navštívit její výstavu na zámku v Linhartovech od soboty 5. září.

Back To Top