Od 1. prosince 2008 bude ve škole pracovat nový školník, pan Miroslav Frančák. Nahradí ve funkci svého předchůdce pana Zdeňka Laníka, který u nás pracoval 13 let a byl zároveň správcem sportovní haly. Děkujeme mu za odvedenou práci ve prospěch žáků a pracovníků školy. Novou správkyní našeho tělovýchovného stánku se stává od prvního prosincového dne paní Jana Laníková.

Back To Top